Ford สร้างต้นแบบ “บ้านหมา” กัน เสียงรบกวนแห่งอนาคต!

Ford สร้างต้นแบบ “บ้านหมา” กันเสียงรบกวนแห่งอนาคต!

สิ่งประดิษฐ์บางอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งใหม่เสมอโดยอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการเพิ่มเติมให้มีประโยชน์มากขึ้นหรือการกลบจุดอ่อนบางอย่างเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์นั้นเหมือนความตั้งใจของ Ford ที่ได้ทำต้นแบบ doghouse “บ้านหมา” ที่มาพร้อมความสามารถในการลดเสียงรบกวนภายนอกได้

ทั้งนี้บ้านหมาตัดเสียงรบกวนของ Ford นั้นอยู่ภายใต้โปรเจ็คการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จริงที่เรียกว่า Interventions ที่นำความรู้ทางด้านยานยนต์ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

เป็นความจริงของเหล่าสุนัขทั้งหลายที่เข็ดขยาดกับสรรพเสียงที่มีความดัง ความแหลมเป็นอย่างมากและ Ford มองว่าการที่มีเครื่องมือที่ใช้ลดเสียงจะทำให้มันอยู่เป็นสุขได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสียงดังโดยบ้านหมากันเสียงรบกวนจะใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกับ EDGE SUV ซึ่งช่วยทำให้ประสบการณ์ภายในรถระหว่างเดินทางเงียบเชียบอีกระดับด้วยการปล่อยคลื่นเสียงจากระบบเสียงในรถยนต์เพื่อโต้เสียงดังจากแวดล้อม เครื่องยนต์หรือท่อไม่ให้เข้ามารบกวน

อย่างไรก็ตามนี่ยังคงเป็นแค่ต้นแบบบ้านหมากันเสียงรบกวนที่มีความน่าสนใจซึ่งคงต้องรอดูว่าจะได้รับการนำไปทำผลิตภัณฑ์จริงหรือไม่และเมื่อไหร่

image: motor1 uk

CREDITS: CURBED // FORD EUROPE // MOTOR1 UK

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This