Harvard หุ่นยนต์แมลง

นักวิจัยจาก Harvard และโซลสร้างหุ่นยนต์กระโดดเหนือน้ำได้แล้ว!

นักวิทยาศาสตร์สมองเพชรจากมหาวิทยาลัย Seoul National University และ Harvard University  รวมไปถึงนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งได้ทำการประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์แมลงที่สามารถยืนและกระโดดในสภาพพื้นผิวของเหลวอย่างน้ำโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมแต่อย่างใด

ฮาร์วาร์ด หุ่นยนต์แมลง

ทั้งนี้หุ่นยนต์แมลงดังกล่าวมีน้ำหนักเพียงแค่ 2000 ออนซ์กว่าๆและมีความยาวไม่ถึงหนึ่งนิ้วจึงทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวน้ำเมื่อหุ่นยนต์สัมผัสกับพื้นผิวน้ำ แม้ว่าจะมีขนาดและน้ำหนักไม่มากแต่ก็ไม่ได้ไร้คุณภาพโดยมีพลังและความแม่นยำมากทีเดียวซึ่ง Kyu Jin Cho หนึ่งในผู้นำนักวิจัยกล่าวว่า “การทำให้หุ่นยนต์แมลงดังกล่าวกระโดดจากน้ำได้นั้นจะต้องทำให้ความเร็วและเวลานั้นลงตัวไม่ขาดและไม่เกิน ไม่งั้นการกระโดดก็จะไม่สามารถทำได้”

คำพูดดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่งที่ศาสตราจารย์ Robert Wood ผู้ก่อตั้งแล็บหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กขึ้นและรับหน้าที่ในการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมหลายอย่างระบุในทำนองเดียวกันว่า “หากบังคับให้ขาของหุ่นยนต์กดลงเพื่อทำการกระโดดเร็วเกินไปก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย” ซึ่งทีมที่ร่วมพัฒนาดังกล่าวได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการทำให้ขาของหุ่นยนต์นั้นอยู่ใต้น้ำให้นานที่สุดในจังหวะควบคุมการกระโดดโดยเป็นวิธีที่แมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กทั้งหลายสามารถทำการเดิน เหาะเหินและกระโดดเหนือผิวน้ำไปได้นั่นเอง

ฮาร์วาร์ด หุ่นยนต์แมลง

โปรเจ็คทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแต่มันเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่านสภาพพื้นผิวที่มีความละเอียดมากที่สุดอย่างน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในโอกาสต่อๆไปเราอามีโอกาสได้เหาะเหินไปบนพื้นผิวน้ำด้วยหุ่นยนต์สุดเดิ้นในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้!

Comments
Pin It on Pinterest

Share This