อนาคตการแปลผ่านเสียงจริงจะอยู่ในมือของ Google Translatotron!

อนาคตการแปลผ่านเสียงจะอยู่ภายใต้ Google Translatotron!

ฟีเจอร์การแปลความหมายผ่านเสียงพูดดูเป็นเทคโนโลยีที่เกินจริงช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความพยายามของ Google จะเข้าใกล้ความเป็นจริงดังกล่าวในไม่ช้าแล้วด้วย Google Translatotron

ทั้งนี้เจ้า Translatotron นั้นไม่ใช่เทคโนโลยีจากที่อื่นแต่เป็นของนักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Google เองโดยมันเป็นชื่อย่อของโมเดลการแปลแบบ End-to-End, Speech-to-Speech Translation Model (EESSTM)

image: google ai blog

ความสามารถเอกแท้จริงของ Translatotron คือการรักษาสภาวะและคุณภาพของเสียงผู้พูดซึ่งการทำงานของระบบนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1 เปลี่ยนเสียงพูดเป็นตัวหนังสือ 2. นำตัวหนังสือที่ได้ไปแปลเป็นภาษาที่ต้องการ 3. นำการแปลที่ได้เปลี่ยนเป็นเสียงอีกครั้งโดยเสียงที่ได้นั้นจะเป็นเสียงหลายระดับให้สมกับความเป็นจริงมากที่สุด

Google เชื่อว่าเจ้า Translatotron มีศักยภาพที่จะเป็นเครื่องมือการแปลที่ทรงพลังเอามากๆในอนาคตซึ่งความเป็นจริงเองก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะมี AI อยู่เบื้องหลังการทำงานที่สำคัญนั่นเอง

image: google ai blog

CREDITS: ENGADGET // BIG THINK // GOOGLE AI BLOG

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This