KFC จ่ายเงินผ่านรอยยิ้ม

ยิ้มๆ! KFC จีนเริ่มใช้การจ่ายเงินผ่านรอยยิ้มที่กวางโจวแล้ว

มีการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในประเทศจีนแล้วด้วยการนำของ Jack Ma ประธานและผู้นำสูงสุดของ Alibaba โดยแบรนด์ลูกอย่าง KFC ที่จีนก็รับผลพลอยได้ไปด้วยซึ่งพวกเค้าเริ่มต้นใช้การจ่ายเงินแบบใหม่ด้วยรอยยิ้มแล้วโดยจะเริ่มต้นจาก เคเอฟซีที่กวางโจวก่อนเป็นอันดับแรก

เทคโนโลยีการจ่ายเงินดังกล่าวมีชื่อเฉพาะว่า Smile to Pay ซึ่งขั้นตอนนั้นก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากเพราะผ่านการสแกนหน้าเพียงไม่เกิน 3 วิด้วยกล้องสามมิติที่ผูกอัลกอริธึ่มภายในเอาไว้เพื่อตรวจจับเอกลักษณ์ของบุคคลและผู้ที่จ่ายเงินจำเป็นจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้การจดจำใบหน้าแบบออฟไลน์นั้นไม่ใช่อะไรที่ง่ายนักเพราะอาศัยความแม่นยำของกล้องสามมิติรวมทั้งอัลกอริธึ่มภายในค่อนข้างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการแอบอ้างของบุคคลในกรณีต่างๆและหากกระบวนการนั้นเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินระบบภายในและอัลกอริธึ่มจะต้องทำงานได้อย่างละเอียดลออโดยใช้เวลาเพียงไม่นานซึ่งตัววีดีโอด้านบนคงสาธิตให้เราเข้าใจได้ว่าเทคโนโลยีนี้มีลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยมอย่างไรบ้าง

IMAGE: TechCrunch

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This