Huawei Celia ตัวช่วยอัจฉริยะแห่งอนาคตของ HarmonyOS!

Huawei Celia ตัวช่วยอัจฉริยะแห่งอนาคตของ HarmonyOS!

สืบเนื่องจากการโดนแบนที่ทำให้ Huawei ไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นทั้งหมดของทาง Google ได้นั้นต้องบอกว่าทำให้ Huawei ปั่นป่วนอยู่พักนึงเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดเรื่องราวดังกล่าวจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นและ Huawei ก็แสดงรูปแบบระบบปฏิบัติการ HarmonyOS พร้อมกับแอพพลิเคชั่นของตัวเอง Huawei Celia คืออีกหนึ่งส่วนสำคัญของอนาคตระบบปฏิบัติการ Harmony โดยจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวช่วยอัจฉริยะเหมือนกับ Google Assistant บน Android

credit: venture beat

การเริ่มต้นการใช้งาน Celia ค่อนข้างคล้ายกับ Assistant ของเจ้าอื่นๆแค่เพียงพูดขึ้นว่า “Hey Celia” ก็พร้อมที่จะทำงานต่อโดยมันจะรองรับการใช้งานร่วมกับภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / สเปน

ความสามารถตั้งต้นของทาง Celia จะประกอบไปด้วยการคอล / การส่งข้อความ / การตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆ / การแปล / การฟังเพลง / การเช็คอากาศ  นอกจากนั้น Celia เองจะมีฟีเจอร์สแกนที่ใช้ความสามารถทางด้าน AI ที่ช่วยสแกนภาพและเอารายละเอียดข้อมูลต่างๆเพื่อเอาไปใช้ได้กว้างขึ้น Celia เองจะเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญของสมาร์ทโฟนภายใต้ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS ที่ทาง Huawei จะผลักดันในอนาคตต่อไป

credit: android community

CREDITS: ANDROID COMMUNITY // VENTURE BEAT

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This