DNA

มือถือแห่งอนาคตที่สามารถวิเคราะห์ DNA เราได้?

วลาผ่านไปเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มือถือในยุคต่อไปจะสามารถบอกอุณหภูมิในร่างกายเราหรือแม้แต่วิเคราะห์ DNA ของเราได้เลยทีเดียว

นักวิจัยจากสถาบัน Polytechnique Montreal ร่วมกับ Gorilla Glass Corning ทำงานร่วมกันในการพัฒนา sensor ที่สามารถอ่านค่าสารในน้ำลายของเรา

เซนเซอร์จะถูกฝังตัวอยู่ภายใต้หน้าจอสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิ รวมไปถึงตรวจระดับกระแสเลือด ในทางทฤษฏีแล้วเซนเซอร์ดังกล่าวจะทำงานพื้นฐานร่วมกับ Homekit จาก Apple เพื่อที่จะแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพแบบ real time ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

DNA

จากการรายงานของ Optics Express ทีมกำลังสร้างระบบเลเซอร์ ระบบแสงนำร่องซึ่งถือเป็นเจ้าแรกในตลาดเทคโนโลยีด้านนี้

Raman Kashyap ศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งสถาบัน Polytechnique Montreal “เรากำลังเปิดกล่อง Pandora ออกมา” “เมื่อเทคโนโลยีมีศักยภาพพร้อมทำงานได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำสิ่งประดิษฐ์อะไรขึ้นมา”

ความพยายามในขั้นต่อไปคือการฝังเซนเซอร์ชีวการแพทย์ลงไปยังหน้าต่างหรือโต๊ะ  ในการบรรลุผลขั้นตอนดังกล่าว นักวิจัยต้องทำการยิงเลเซอร์เพื่อสร้างเส้นทางในการผ่องถ่ายข้อมูลในแบบลำแสงขนาดเล็ก โดยที่ waveguide จะทำหน้าที่เป็นอุโมงค์นำแสงซึ่งไม่ต่างจากวิธีที่สายไฟฟ้านำกระแสไฟฟ้า

DNA

Corning ได้ระบุต่อว่า “การใส่ waveguide และโค้ดที่อ่านค่าได้ไปยังมือถือจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรังสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆต่อได้อีกด้วย” “มันเป็นวิธีที่ใหม่ที่ให้ผลลัพท์ที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าการทำงานด้วยเลเซอร์ถึง 10 เท่าเลยทีเดียว” 

โดยตัวเคสจะสามารถแสดงระดับคาร์บอนไดออกไซด์อากาศรวมไปถึงเพิ่มการป้องกันให้มือถือของเราได้อีกด้วย ซึ่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและระบบ authentication กำลังอยู่ในช่วงจดสิทธิบัตรในขณะนี้

Comments
Pin It on Pinterest

Share This