Tag Archives: iWatch

iWatch กับ Feature หลัก "ระบบสั่งการด้วยเสียง"

iWatch กับ Feature หลัก "ระบบสั่งการด้วยเสียง"

หลายๆคนคงทราบข่าวลือมามากมายแล้วกับ iWatch ทั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดด้านสุขภาพ หรือขนาดหน้าจอในรูปแบบต่างๆ แต่คราวนี้จะมาพร้อมกับระบบ Voice Messaging

iWatch กับ Feature หลัก “ระบบสั่งการด้วยเสียง”

iWatch กับ Feature หลัก “ระบบสั่งการด้วยเสียง”

หลายๆคนคงทราบข่าวลือมามากมายแล้วกับ iWatch ทั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดด้านสุขภาพ หรือขนาดหน้าจอในรูปแบบต่างๆ แต่คราวนี้จะมาพร้อมกับระบบ Voice Messaging

Pin It on Pinterest