Tag Archives: Google Calendar

Google Calendar โฉมใหม่ที่เยี่ยมกว่าเดิม!

Google Calendar โฉมใหม่ที่เยี่ยมกว่าเดิม!

Google ได้ทำการปรับแต่งแอพพลิเคชั่น Calendar ใหม่ในเวอร์ชั่น Android แล้วโดยแอพพลิเคชั่นจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น สวยงามขึ้นและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น

Pin It on Pinterest