Tag Archives: รถขับเอง

รถยนต์ Google ถูกเตือนโทษฐานขับช้าเกิน!

รถยนต์ Google ถูกเตือนโทษฐานขับช้าเกิน!

เหตุเกิดตามรูปภาพที่กำลังเห็นกันนั้นเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรูปทรงน่ารักของ Google ถูกหยุดไว้โดยตำรวจโทษฐานทำผิดกฏเนื่องจากมีเคลื่อนที่ช้าจนเกินไป!

Pin It on Pinterest