Tag Archives: ฟ้าผ่า

แรงไปนะ! ‘ฟ้าผ่า’ ปลิดชีวิตกวางกว่า 300 ตัวที่ประเทศนอร์เวย์!

แรงไปนะ! ‘ฟ้าผ่า’ ปลิดชีวิตกวางกว่า 300 ตัวที่ประเทศนอร์เวย์!

ถือว่าเป็นกฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลกที่ส่อเค้ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเหล่ากวางกว่า 300 ตัวถูกปลิดชีวิตอย่างไม่คาดฝันด้วย ‘ฟ้าผ่า’ แรงสูงทางตอนใต้ของนอร์เวย์

Pin It on Pinterest