Tag Archives: ฟีเจอร์ เฟซบุ๊ค

เฟซบุ๊คเตรียมจัดเต็มกับฟีเจอร์ Event มากขึ้นแล้ว!

เฟซบุ๊คเตรียมจัดเต็มกับฟีเจอร์ Event มากขึ้นแล้ว!

ฟีเจอร์ Event ในเฟซบุ๊คถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเพราะสามารถสร้างความสนใจในวงกว้างในหลากหลายจุดประสงค์ เฟซบุ๊คจึงเตรียมต่อยอดฟีเจอร์อีเว้นท์ให้กว้างขึ้นด้วยการเพิ่มประเภทอีเว้นท์เข้าไปเพื่อให้ผู้ใช้งานกำหนดและเลือกอีเว้นท์ที่ต้องการได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นฟีดภายในเฟซบุ๊คก็จะมีการนำเสนอในจุดนี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

Pin It on Pinterest