Twitter ใกล้ปล่อยทวีตเสียงแต่งเติมทวีตหลัก!

ทวีตเสียงจะเข้ามาแต่งเติม Twitter ในไม่ช้า!

เติบโตอย่างมากทีเดียวในระยะหลังสำหรับ Twitter ที่ผู้คนจำเป็นต้องพึ่งเครื่องมือทางโซเชี่ยลในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกัน ล่าสุดทวิตเตอร์กำลังเพิ่มความสามารถในการทวีตเสียงใหม่เข้ามาให้ใช้งานแล้ว

credit: digital information world

ฟีเจอร์ทวีตเสียงจะเข้ามาเป็นส่วนนึงของทวิตแบบเต็มๆซึ่งเราสามารถพูดสรุปเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมจากตัวทวิตปกติได้นั่นเองโดยเวลารวมสูงสุดของการทวีตด้วยเสียงจะอยู่ที่ 140 วินาทีซึ่งเข้าถึงผ่านไอค่อนรูปคลื่นได้

ทวีตเสียงนั้นสามารถใช้งานควบคู่กับการทวีตแบบปกติเท่านั้นและยังไม่อาจที่จะตอบหรือรีทวีตด้วยเสียงได้ในตอนนี้โดยฟีเจอร์ดังกล่าวจะออกโรงในไม่ช้าบน iOS ซึ่งฝั่ง Android คงต้องรอกันต่อไปอีกพัก

credit: techcrunch

CREDITS: TECH CRUNCH / DIGITAL INFORMATION WORLD

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This