Google Duo เสริมตัวแอพด้วยฟีเจอร์ไดนามิคอีก 4 อย่าง!

Google Duo เสริมตัวแอพด้วยฟีเจอร์ไดนามิคอีก 4 อย่าง!

เป็นแอพพลิเคชั่นในกลุ่มสื่อสารที่เติบโตเป็นอย่างมากสำหรับ Google Duo โดยจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของมันพุ่งมากกว่าเก่าขึ้นไปอีกและจากผลดังกล่าว Duo ที่ใกล้ที่จะเพิ่มอัพเดทที่น่าสนใจเข้าไปอีก 3 อย่าง

อัพเดทแรกน่าจะเป็นที่รอคอยสำหรับใครหลายคนเอามากๆโดยผู้ใช้งาน Duo จะสามารถถ่ายรูปปในขณะที่วีดีโอคอลอยู่ได้และจะแชร์ต่อให้กับทุกคนที่คอลล์ร่วมกันอยู่ได้

credit: android community

อันต่อมาคือ Duo จะทำการเก็บข้อความของเราเอาไว้โดยอัตโนมัติแทนที่จะลบหลังจากหนึ่งวันแบบที่ผ่านมาแต่ Google ก็ไม่ได้ชี้อย่างตายตัวว่าจะเก็บเอาไว้กี่วัน

อย่างสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยี video codec แบบใหม่ที่จะทำให้คุณภาพการคอลนั้นดีขึ้นและ Duo จะเพิ่มความสามารถในการรองการคอลล์แบบกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ 12 คนแต่ยังไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนออกมาในตอนนี้

credit: google blog

CREDITS: GOOGLE BLOG // ANDROID COMMUNITY

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This