Facebook Messenger ใกล้ให้ล็อคแชทอีกชั้นผ่าน Face ID!

Facebook Messenger ใกล้ให้ล็อคแชทอีกชั้นผ่าน Face ID!

Facebook Messenger ใกล้ที่จะเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับให้กับผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยความสามารถในการล็อคบทสนทนาด้วย Face ID รมไปถึง Touch ID โดยใช้ชื่อเฉพาะของฟีเจอร์นี้ว่า App Lock

ฟีเจอร์ App Lock นี้จะเข้ามาเพิ่มความรัดกุมด้วยการปิดกั้นไม่ให้ใครคนอื่นนอกจากเราดูข้อความภายใน Messenger แม้จะหยิบยื่นให้เอา iPhone ไปใช้ก็จะไม่สามารถเข้าไปดูแชทได้แต่อย่างใดและถ้าจะดูจริงๆก็ต้องให้ผู้ใช้ตัวจริงมาปลดล็อคแชทอีกทีด้วย Face ID และ Touch ID

credit: mobile syrup

นี่ถือเป็นการเพิ่มความส่วนตัวให้กับผู้ใช้ Messenger บน iOS ขึ้นไปอีกระดับ นอกจาก App Lock แล้ว Facebook ก็จะเพิ่มการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานควบคุม App Lock ด้วยการใช้พื้นที่เฉพาะบางจุดเท่านั้นและการกำหนดว่าใครถูกบล็อคไม่ให้ใช้งาน Messenger บ้าง ในเวลานี้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่ว่ามากำลังถูกเทสซึ่งน่าจะพร้อมต่อการใช้งานในอีกไม่นานมาก

credit: 9to5mac

CREDITS: 9TO5MAC // MOBILE SYRUP

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This