Facebook

Facebook effects! งานวิจัยระบุ Facebook ทำให้จิตใจแย่ลง

Facebook Effects

จากงานวิจัยใหม่ได้บ่งชี้ว่าเว็บไซต์ social network ทั้งหลายรวมทั้ง Facebook นั้นทำให้ผู้ใช้มีความสุขน้อยลงเพราะได้รับเนื้อหาในด้านลบหลายอย่างอาทิเช่น การใส่ร้าย การเหยียดผิวหรือการคุกคามทางเพศ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Sapienza ในกรุงโรมและสถาบัน Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché du Luxembourg ได้ survey แบบสอบถามร่วมกับประชาชนจำนวน 50,000 คน ซึ่งใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมไปถึงเว็บไซต์ social network เป็นประจำเพื่อวัดระดับความสุขและความพอใจ

ผลของงานวิจัยระบุว่าเว็บไซต์ Social Network ทั้งหลายสามารถเพิ่มความเสี่ยงพฤติกรรมรุนแรงและการสนทนาที่หยาบคาย ซึ่งปัจจัย 2 อย่างข้างต้นส่งผลโดยตรงกับสภาพจิตใจ

Facebook Effects

ข้อความที่โพสผ่านกันทางหน้า wall หรือ feed ยังสามารถทำลายความน่าเชื่อถือที่มีต่อกันและยังสร้างความรำคาญได้ไม่น้อยซึ่งเป็นผลของ Facebook effects นั่นเอง

นักวิจัยยังได้ระบุต่อไปว่า “ยิ่งใช้ Facebook มากแค่ไหน ความพอใจในตัวเองเหมือนจะยิ่งลดลงเพราะเกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น”

Ethan Kroos นักจิตวิทยาจาก University of Michigan ได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่า “Facebook เป็นบริการที่อยู่เหนือความต้องการการสื่อสารขั้นพื้นฐาน” “หากใช้ในทางสร้างสรรค์ Facebook สามารถทำให้คนทั่วไปมีความสุขขึ้นได้ แต่เรื่องจริงกลับไม่ได้เป็นแบบนั้น”

ทั้งนี้ Facebook มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก โดยผู้ใช้กว่า 500 ล้านคนมีการอัพเดทใน Facebook ตลอดผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์

BusinessInsider

Comments
Pin It on Pinterest

Share This