FACEBOOK การล็อคอินผ่านใบหน้า

Facebook เริ่มเทสการเข้าสู่ระบบผ่านใบหน้าแล้ว!

Facebook ได้ทำการเทสฟีเจอร์เทคโนโลยีใหม่ในการจดจำใบหน้าเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบภายในโลกของโซเชี่ยลตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นในอนาคตซึ่งเฟซบุ๊คได้ระบุเพิ่มว่าฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นจะมาในอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานทำการล็อคอินเอาไว้แล้วเท่านั้นและจะเป็นการล็อคอินสองขั้นตอนคู่กับการยืนยันตัวตนผ่านข้อความเอสเอ็มเอสเพื่อยืนยันว่าการล็อคอินนั้นเป็นเจ้าของบัญชีอย่างแท้จริง

เฟซบุ๊คยังได้ทำการกล่าวเสริมว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านี้อาจได้รับการบรรจุไว้ในขั้นตอนการกู้บัญชีที่เข้าไม่ได้คืนแล้วเช่นกันซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการแฮ็คนั่นเอง

IMAGE: Twitter

ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊คได้การแท็กรูปภาพเพื่อนอัตโนมัติมาตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเหมือนกันซึ่งความแม่นยำของมันนั้นเข้าขั้น 97 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

IMAGE: BGR

นอกจากนั้นเฟซบุ๊คก็ได้ทำการเทสเครือข่ายประสาทเพื่อที่จะตรวจตาและจดจำผู้คนด้วยผม ร่างกายและลักษณะท่าทางต่างๆซึ่งอาจจะเป็นส่วนนึงของการเข้าสู่ระบบในอนาคตได้ด้วย

IMAGE: TechCrunch

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This