Samsung ส่งฟีเจอร์นาฬิกา Galaxy Watch Active 2 ให้รุ่นอื่นแล้ว!

Samsung ส่งฟีเจอร์ Galaxy Watch Active 2 ให้รุ่นอื่นแล้ว!

Samsung เสริมแกร่งอีกครั้งด้วยการเอาฟีเจอร์ความสามารถในนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นใหม่อย่าง Samsung Galaxy Watch Active 2 เข้าไปในนาฬิการุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy Watch and Galaxy Watch Active เป็นที่เรียบร้อย

ฟีเจอร์อย่าง Bixby Voice / ฟีเจอร์ใหม่ใน Samsung Health / watch face ใหม่จะออกโรงใน Galaxy Watch และ Galaxy Watch Active 2 หลังจากออกโรงแค่ใน Galaxy Watch Active 2 ช่วงก่อนหน้านี้  อินเตอร์เฟซที่บริเวณขอบจอที่ทัชได้เป็นอีกหนึ่งส่วนใหม่ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะทั้งสองรุ่นรออยู่และจะทำให้ใช้มันได้อย่างลงตัวขึ้น

credit: samsung

Bixby ที่ได้รับการพัฒนาใหม่จะสามารถใช้งานผ่านเสียงได้ด้วยการเริ่มต้นการออกกำลังกาย ใช้ควบคุมอุปกรณ์ SmartThings ในขณะที่ Samsung Health จะมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่ Daily Active ที่ช่วยเราติดตามการบรรลุเป้าในการออกกำลังกาย จำนวนรอบในการวิ่งหรือปั่นจักรยานพร้อมเสริมด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนอัตราการเต้นหัวใจต่ำในรูปแบบใหม่

credit: samsung -via- engadget

CREDITS: ENGADGET // SAMSUNG

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This