viruses

ไวรัสในจีโนมมีความสำคัญต่อสมองของมนุษย์

Retroviruses คือไวรัสเฉพาะกลุ่มรวมถึงบางชนิดที่เป็นอันตรายเช่น HIV ในขณะที่ชนิดอื่นเชื่อว่าไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ไวรัสที่ศึกษาโดย Johan Jakobsson และเพื่อนร่วมงานของเขาที่มหาวิยาลัย Lund จะถูกเรียกว่า Endogenous Retroviruses (ERV) เสมือนว่ามีชีวิตอยู่ในพันธุกรรมมนุษย์เป็นเวลานานหลายล้านปี ไวรัสเหล่านั้นสามารถพบได้ในส่วนของ DNA ซึ่งผ่านการพิจารณาในช่วงก่อนหน้านี้ว่าไม่มีความสำคัญดังนั้นจึงเรียกว่า Junk-DNA

IMAGE: Laboratory Equipment

Johan Jakobsson กล่าวว่า “ยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตของโปรตีนชนิดต่างๆภายในร่างกายจะแสดงให้เห็นสัดส่วนของ DNA ที่น้อยกว่า ERV โดย DNA จะถูกตรวจจับได้ประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่ Retroviruses ตรวจจับได้ร้อยละ 8-10 ของจีโนมทั้งหมดและถ้าเอายีนออกจะพบว่า Retroviruses สามารถกำหนดปริมาณของโปรตีนที่ผลิตได้ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้พวกเรามีแหล่งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสมองของมนุษย์”

และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยค้นพบอย่างถูกต้องโดยพวกเขาค้นพบว่า Retroviruses จำนวนหลายพันที่เพาะขึ้นเองในจีโนมอาจทำหน้าที่เป็น “Docking platforms” สำหรับโปรตีนที่เรียกว่า TRIM28 โปรตีนชนิดนี้มีความสามารถที่จะ “Switch off” ไวรัสและยังทำให้ยีนมาตรฐานเกาะติดกับโปรตีนในเกลียวของ DNA พร้อมทั้งยอมให้เกิดการปรากฏตัวของ ERV เพื่อส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของยีน

IMAGE: ScienceDaily

กลไกยับยั้งการทำงานนี้อาจทำงานแตกต่างกันในแต่ละคน เนื่องจาก Retroviruses เป็นชนิดของสารพันธุกรรมที่อาจจะสิ้นสุดลงในสถานที่ที่ต่างกันในจีโนมซึ่งสามารถทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิวัฒนาการ ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคทางระบบประสาทโดยในความเป็นจริงได้มีการศึกษาที่บ่งชี้ถึงการควบคุมการเบี่ยงเบนของ ERV ในหลายๆโรคทางระบบประสาท เช่น ALS, โรคจิตเภทและโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว

เมื่อสองปีที่แล้วทีมงานของ Johan Jakobsson ได้แสดงให้เห็นว่า ERV มีบทบาทในการกำกับดูแลเซลล์ประสาทโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้ทำการทดลองในหนู ขณะที่การศึกษาใหม่นั้นถูกทดลองโดยใช้เซลล์ของมนุษยจึงมีความแตกต่างกันอยู่ในบางปัจจัย

ความแตกต่างกันระหว่างหนูและมนุษย์มีค่อนข้างมากในด้านนี้โดย Retroviruses จำนวนมากที่ได้รับการเพาะขึ้นใน DNA ของมนุษย์ไม่ได้มีอยู่ในสายพันธุ์ นอกจากมนุษย์และสายพันธุ์ที่ใกล้เคียง เช่น กอริลล่าและลิงชิมแปนซี ซึ่งพวกนั้นดูเหมือนจะรวมเข้าไว้ภายในจีโนมเองบางส่วนในช่วง 35-45 ล้านปีที่ผ่านมา เมื่อเชื้อสายที่มีวิวัฒนาการของไพรเมทส์ได้รับการแบ่งแยกเป็นโลกเก่ากับโลกใหม่

IMAGE: theearthtribe

Johan Jakobsson กล่าวว่า “หลายสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการพัฒนาโดยรวมของสมองนั้นมีความสอดคล้องกับแมลงหวี่, ปลาม้าลาย และหนู อย่างไรก็ตามหาก ERV มีผลกระทบต่อการทำงานของสมองจริงและเรามีชุดไวรัสของ ERV เหล่านี้ในตัวเรา กลไกที่มีผลกระทบเหล่านั้นอาจมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาของสมองมนุษย์ได้ในท้ายที่สุด”

Comments
Pin It on Pinterest

Share This