ELT กล้องโทรทรรศน์ใหญ่ที่สุด ชิลี Atacama

ELT กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดเริ่มสร้างบนเขาสูงที่ชิลีแล้ว!

ความคืบหน้าทางด้านวงการดาราศาตร์ของโลกมีความน่าสนใจขึ้นอีกระดับเมื่อมีการก่อสร้าง European Extremely Large Telescope (ELT) ซึ่งจะเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มองผ่านดวงตาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อแล้วเสร็จในประเทศชิลีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในตอนนี้

ผู้เชี่ยวชาญต่างก็เชื่อว่าศักยภาพของเจ้า ELT. กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคตจะสามารถทำให้เราเข้าถึง เข้าใจความเป็นไปของจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตัวกระจกหลักนั้นสามารถให้ระยะในการส่องได้ถึง 39 เมตรเลยทีเดียวโดยกล้อง ELT. จะได้รับการก่อสร้างที่บริเวณภูเขาสูง 3,000 เมตรที่ใจกลางทะเลทราย Atacama ของชิลี

IMAGE: PHYS

สภาพบรรยากาศแห้งๆของ Atacama ถือเป็นทำเลที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นสถานที่ๆเหมาะสมลงตัวของสถาบันวิจัยด้านดาราศาสตร์ทั้งหลายและโดย ELT. น่าจะแล้วเสร็จในปี 2024 ซึ่งราคาการก่อสร้างนั้นอยู่ที่ 1.12 พันล้านดอลล่าร์

ความสามารถที่โดดเด่นทีสุดของเจ้า ELT. เห็นจะเป็นการควานหาดาวเคราะห์เล็กๆที่สังเกตได้ยากรวมไปถึงดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าและอาจรวมไปถึงการเจาะลึกถึงสภาพบรรยากาศภายในดาวเคราะห์นั้นๆซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการหาสิ่งภูมิปัญญาในดาวอื่นๆ

IMAGE: Engadget

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This