นักวิจัยขับเคลื่อนพัฒนา “ไม้” ที่สามารถทำให้บ้านเย็นได้!

นักวิจัยขับเคลื่อนพัฒนา “ไม้” ที่ทำให้บ้านเย็นได้!

“ไม้” นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจและมีโครงสร้างเล็กๆภายในที่ใช้ในการกักเก็บน้ำรวมถึงสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้มีซึ่งเหล่านักวิทย์ก็สามารถค้นพบวิธีที่กำกับและควบคุมโครงสร้างขนาดเล็กๆทั้งหมดเพื่อทำให้บ้านเย็นได้แล้ว

ทั้งนี้ผู้อยู่เบื้องหลังการค้นพบที่น่าสนใจดังกล่าวคือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Maryland และ University of Colorado Boulder โดยการวิจัยนี้ใช้ประโยชน์จากนาโนไฟเบอร์และช่องทางธรรมชาติที่อยู่ภายในไม้ซึ่งผ่านกระบวนการที่คุณสมบัติทางแสงภายในวัตถุสามารถแผ่ความร้อนให้ออกไป ขั้นต่อไปทีมเอา Lignin ส่วนประกอบอีกอย่างหนังของไม้ออกไปที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งและสีของต้นไม่ออกไป

จากนั้นไม้จะถูกบีบอัดอีกรอบเพื่อคืนความแข็งแรงพร้อมกับเพิ่มสารประกอบที่ไม่ชอบน้ำเข้าไปเป็นตัวป้องกัน สิ่งที่ได้คือวัสดุภายในบ้านทีมีสีขาวสว่างไสวและสามารถขจัดความร้อนออกจากตัวบ้านหรืออาคารออกไปได้โดยไม่ต้องพึ่งใช้ไฟฟ้าใดๆ

ทีมนักวิจัยเอาวัสดุดังกล่าวไปเทสกับอากาศร้อนๆในรัฐอาริโซน่าผลปรากฏว่ามันทำให้อากาศภายในเย็นกว่าบริเวณแวดล้อมประมาณ 5-6 ฟาเรนไฮต์โดยพวกเค้าชี้ว่าวัสดุนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศลงไปได้ถึง 20%

image: university of maryland

CREDITS: UNIVERSITY OF MARYLAND // TECH EXPLORIST

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This