ยีนกับบุคลิก อิทธิพลของ "ยีน"

งานวิจัยชี้ ‘ยีน’ บอกลักษณะบุคลิกได้ค่อนข้างชัด!

งานวิจัยของ Medical Research Council (MRC) ได้ทำการระบุว่า Genetics หรือ “ยีน”นั้นเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้หลายอย่างซึ่งประเด็นแรกเลยคือเรื่องเพศซึ่งได้มีการรวบรวมตัวอย่างยีนที่แตกต่างกัน 38 แบบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุคนและได้ผลว่ามีเพศเดียวกัน

IMAGE: WiseGeek

งานวิจัยดังกล่าวยังได้ศึกษาต่อยอดมากขึ้นไปอีกด้วยการค้นพบยีนที่มีผลต่อบุคลิกภาพซึ่งได้ผลออกมาว่าคนที่มียีน CADM2 ในตัวนั้นมีความสามารถในการควบคุมสมองและเซลล์ที่เชื่อมโยงต่อเข้ากันดีจึงเป็นผลออกมาทำให้มีบุคลิกกล้าเสี่ยง กล้าคิดกล้าทำ ในขณะที่ใครที่มียีน MSRA นั้นจะมีลักษณะไม่ค่อยอดทนต่ออะไร

IMAGE: DiscoverMagazine

ก่อนหน้านี้นักวิจัยได้ใช้ยีนเป็นกุญแจสำคัญในการเสาะหาลักษณะยีนที่มีโอกาสทำให้เป็นโรคร้ายแรงอย่างเบาหวาน หัวใจล้มเหลวหรือมะเร็งประเภทต่างๆซึ่งคงต้องใช้เวลานานอีกพอควรจนกว่าจะไขความลับดังกล่าวออกมาได้แบบสมบูรณ์จริงๆ

IMAGE: What-When-How

REFERENCE: Medical Research Council (MRC)

Comments
Pin It on Pinterest

Share This