Omega-3

โอเมก้า-3 สามารถหยุดอาการหืดหอบได้

คลินิก Mayo เคยระบุว่าโรคหืดหอบในวัยเด็กเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินรวมถึงการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการขาดเรียน แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการรักษาโรคและจะยังคงอยู่จนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้อาหารเสริมที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 ในระหว่างตั้งครรภ์อาจช่วยป้องกันลูกๆจากการพัฒนาไปสู่โรคหืดหอบได้

IMAGE: Atlanta ENT

งานวิจัยนี้เป็นผลงานการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) ของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กกับมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูจากประเทศแคนาดา

เริ่มต้นจากเลือกผู้หญิงชาวเดนมาร์กจำนวน 736 คนที่มีการตั้งครรภ์ จากนั้นทำการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มแรกแต่ละคนจะได้รับอาหารเสริมโอเมก้า-3 จากน้ำมันปลา ส่วนสมาชิกในกลุ่มที่ 2 จะได้รับอาหารเสริมหลอกจากน้ำมันมะกอก จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือดที่ระยะตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์และหนึ่งสัปดาห์หลังคลอดมาทำการทดสอบซึ่งทำให้ยืนยันได้ว่ากลุ่มแรกนั้นมีระดับโอเมก้า-3 เพิ่มขึ้นจริง

IMAGE: DUNYA

หลังจากที่เด็กเกิดจะมีการติดตามตรวจสอบสุขภาพเด็กทั้ง 695 คนเป็นเวลา 5 ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่โรคหอบหืดในวัยเด็กมักจะเริ่มแสดงอาการต่างๆให้เห็นซึ่งจากการติดตามตรวจสอบพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่ได้รับโอเมก้า-3 มีโอกาสเป็นโรคหอบหืดน้อยกว่าโดยเฉลี่ยร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะกอก

สิ่งนี้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนั้นมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของมนุษย์แต่หลายๆคนกลับไม่ได้รับกรดไขมันเหล่านี้อย่างเพียงพอเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมในการรับประทานมากนัก

IMAGE: New Atlas

ศาสตราจารย์ Hans Bisgaard จาก COPSAC เคยกล่าวว่า “พวกเราสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติการต้านการอักเสบของไขมันโอเมก้า-3 ที่มีปริมาณต่ำในอาหารตะวันตกและอัตราการเกิดโรคหอบหืดในวัยเด็กที่เพิ่มขึ้น” ดังนั้นการศึกษานี้จึงช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันที่ลงตัวกันเป็นอย่างมาก

Comments
Pin It on Pinterest

Share This