NASA บ้านพลังงานธรรมชาติ

NASA เริ่มเทสบ้านพลังคลีนเพื่อนำไปใช้ต่อบนดาวอังคาร!

อีกสิ่งหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาเมื่อมนุษย์สามารถไปเยือนดาวอังคารแล้วคือการขนส่งอาหารไปที่นั่นซึ่งนอกจากจะใช้เวลาในการขนส่งที่นานแล้วและสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารสามรถปลูกพืชต่อในบางอย่างเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักวิทย์ของ NASA ก็ได้เริ่มต้นพัฒนาบ้านพลังธรรมชาติทรงกระบอกโดยต้นแบบของบ้านธรรมชาตินี้จะมีสภาพแวดล้อมภายในนั้นที่เลียนแบบบรรยากาศโลกมนุษย์ซึ่งจะเอื้อต่อการปลูกพืชบนดาวอังคารหรือที่อื่นๆ

IMAGE: Techly

ทั้งนี้ระบบภายในจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ของนักบินอวกาศเพื่อบ้านภายในบ้านพลังงานธรรมชาติปล่อยอ๊อกซิเจนออกมาเพื่อให้พืชต่างๆสามารถอยู่รอดต่อไปและต้องทำการให้น้ำสะอาดกับพืชเพื่อการเจริญเติบโตต่อไปและอย่างที่เราพอจะได้ก็คือน้ำจากโลกมนุษย์นั่นเอง ในส่วนของแสงแดดนั้นนักวิทย์ของทาง NASA. เองคงต้องใช้แสงไฟ LED เข้ามาทดแทนในส่วนนั้นเอาแม้ประสิทธิภาพของมันไม่อาจจะทัดเทียมกับแสงจากดวงอาทิตย์ก็ตามที

IMAGE: Engadget

ทาง NASA. เองน่าจะมีต้นแบบของบ้านพลังธรรมชาติอยู่หลายแบบหลายขนาดเพื่อสามารถดัดแปลงเพิ่มพืชในการปลูกให้ได้มากขึ้นต่อไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการไปเยือนดาวอังคารให้ได้ซะก่อน


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This