NASA เซนเซอร์ LIDAR CALIOP

“นาซ่า” เริ่มแผนกู้มหาสมุทรด้วยเลเซอร์จากดาวเทียมในอวกาศ!

แม้องค์กรระดับโลกอย่าง “นาซ่า” จะเน้นการทำงานและพัฒนาทางด้านอวกาศรวมทั้งเทคโนโลยีระดับจักรวาลแต่ในขณะเดียวกันพวกเค้าก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาความยั่งยืนบนโลกด้วยเช่นกันโดยล่าสุดนั้นได้ใช้ดาวเทียมในการสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงบริเวณท้องมหาสมุทรผ่านเมฆกับโปรเจ็ค Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization (CALIOP)

IMAGE: Inverse

ก่อนหน้านี้นาซ่ามีวิธีวัดระดับแพลงก์ตอนในมหาสมุทรเพียงวิธีเดียวนั่นคือการวัดผ่านดาวเทียมซึ่งปริมาณแพลงก์ตอนในน้ำสามารถบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรได้ค่อนข้างมากซึ่งหากจำนวนแพลงก์ตอนยิ่งมากก็จะทำให้ระบบนิเวศในมหาสมุทรสมบูรณ์ขึ้นตามไปด้วย

สำหรับระบบที่มีเซนเซอร์อย่าง Lidar นั้นพวกเค้าจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการตรวจสอบระดับแพลงก์ตอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนเพราะมันสามารถวัดค่าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงในลักษณะอื่นๆนั่นเอง

เหล่าแพลงก์ตอนในน้ำเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์นานาชนิดในมหาสมุทร! IMAGE: Inverse

ทั้งนี้ Chris Hostetler นักวิทย์จากสถาบันวิจัย Langley ก็ได้เผยว่า CALIOP นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการเซนเซอร์ติดตามความเป็นไปของมหาสมุทรรวมทั้งระบบนิเวศในท้องน้ำที่ยากต่อการตรวจสอบช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมีการริเริ่มใช้ในวงเล็กๆมาตั้งแต่ปี 2006 แล้วแต่พึ่งมาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมอันชัดเจนก็ตอนที่ NASA เอามาใช้ในครั้งนี้

IMAGE: InVerse

Comments
Pin It on Pinterest

Share This