อะตอม

นักวิทย์ Liverpool ใช้อัลกอริธึ่มพิเศษหา “อะตอม” ศักยภาพสูง!

เหล่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Liverpool ได้เริ่มร่างอัลกอริธึ่มพิเศษเพื่อมองหา อะตอมที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อค้นหาวัสดุพิเศษแบบใหม่ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะใช้การรวมอะตอมที่เป็นไปได้เพื่อสร้างวัสดุแบบใหม่ขึ้นมาเลย

งานวิจัยนี้จะทำให้นักวิทย์สามารถเอาวัสดุที่รู้จักดีอยู่แล้วมาเข้าคู่กับอัลกอริธึ่มเพื่อหาอะตอมที่สามารถเข้าคู่กันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยก่อนหน้านี้นั้นพวกเค้าก็เคยใช้งานวิจัยรูปแบบนี้เพื่อคาดการณ์การเติบโตของคริสตัลและได้พบโครงสร้างของคริสตัลที่แตกต่างกันผ่านการแยกแยะด้วยการคำนวณ

IMAGE: BBC

เทคโนโลยีในรูปแบบนี้จะทำให้เราเข้าถึงการวิจัยที่สร้างความแตกต่างได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะในที่สุดแล้วเราก็จะพบว่าอะตอมไหนบ้างที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาในอนาคต

IMAGE: ibTimes

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This