Stanford หนังเทียม เทคโนโลยี

หัวกระทิ Stanford เร่งพัฒนา “หนังเทียม” ที่รู้สึกได้จริงขึ้นแล้ว!

ปัจจุบันนั้นอะไรที่ได้ชื่อว่าอัจฉริยะมักจะเป็นที่สนใจของคนมากมายในระยะสั้นๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน นาฬิกาอัจฉริยะ เสื้ออัจฉริยะ รถอัจฉริยะ ร่มอัจฉริยะรวมไปถึงคนอัจฉริยะซึ่งล่าสุดนั้น Zhenan Bao ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัย Stanford ก็กำลังพัฒนาหนังเทียมซึ่งจะเข้าไปต่อยอดเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนที่ใช้แขนขาเทียมให้รับความรู้สึกผ่านการรับสัมผัสและยังยืดหดได้อีกด้วย

งานของ Zhenan นั้นอยู่ในขั้นพัฒนาต่อยอดที่น่าสนใจเพราะกำลังสร้างผิวหนังสังเคราะห์ที่มาพร้อมความสามารถในการยืดหด ยืดหยุ่น รักษาตัวเองรวมทั้งย่อยสลายเองได้!

IMAGE: BusinessInsider

เค้าได้ระบุว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดคงหนีไม่พ้นการทำผิวหนังสังเคราะห์ให้มีความรู้สึกได้เหมือนผิวหนังจริงนั่นเองโดยในตอนนี้เธอสามารถทำให้ผิวหนังสังเคราะห์นี้ขยายตัวออกเมื่อเจอความร้อนแล้วและผิวหนังสังเคราะห์ที่เธอคิดค้นนั้นตอบสนองได้ดีเยี่ยมกับแสงสว่างจ้าซึ่งต่อไปเธอคงต้องพัฒนาให้ผิวหนังสังเคราะห์ตอบสนองได้ในหลากหลายสภาวะให้มากกว่านี้ก็น่าจะถึงขีดขั้นที่เจ้าตัวคาดหวังเอาไว้ในอนาคตและหากทำได้สำเร็จสวัสดิภาพของผู้ใช้แขนขาเทียมคงจะดีขึ้นซึ่นเธอก็เป็นส่วนที่สำคัญมากทีเดียว

IMAGE: CBS News

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This