GOOGLE HTC สมาร์ทโฟน

Google ปิดดีลคว้ามันสมอง HTC ต่อยอดธุรกิจสมาร์ทโฟนขึ้นอีก!

Google ได้ทำการแถลงการณ์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเค้าปิดดีลซื้อภาคส่วนธุรกิจฮาร์ดแวร์ของแบรนด์สมาร์ทโฟนเทคนิคสูงอย่าง HTC มาครองแล้วด้วยวงเงินมหาศาลกว่า 1.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ทั้งนี้ดีลดังกล่าวได้มีการตกลงกันไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเมื่อปีก่อนและเพิ่งมาแล้วเสร็จชำระการจ่ายเงินทุกอย่างในช่วงนี้ซึ่งสิ่งที่ Google จะได้จากดีลนี้คือการวิศวกรระดับมันสมองของ HTC กว่า 2,000 คนพร้อมกับความสามารถในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ HTC ได้บางส่วน

image: gearburn

ทีมวิศวกรชั้นนำของ HTC ที่ทาง Google คว้ามาก็จะเข้ามาต่อยอดพัฒนาสมาร์ทโฟนของ Google มนตระกูล Pixel ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้และจากความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวก็อาจทำให้สมาร์ทโฟน Pixel มีโอกาสเข้ามาขายในแถบเอเชียง่ายมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือไปจากการคว้าธุรกิจฮาร์ดแวร์มาจาก HTC Google ยังได้ก่อตั้งแล็บ AI ขึ้นในปักกิ่งและอีกหนึ่งฐานที่มั่นในเสิ่นเจิ้น ประเทศจีนซึ่งทั้งสองแห่งจะมีความสำคัญยิ่งในการกระจายผลิตภัณฑ์ของ Google ให้เข้าสู่ประเทศแถบเอเชียในอนาคตอันใกล้

image: arstechnica

CREDITS: FORBES // TECH CRUNCH

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This