งานวิจัยชี้ชัดแค่ 10 นาทีกับสัตว์เลี้ยงก็คลาดเครียดได้มากแล้ว!

งานวิจัยชี้ชัดแค่ 10 นาทีกับสัตว์เลี้ยงก็คลายเครียดได้มากแล้ว!

ความสามารถของสัตว์เลี้ยงนั้นแท้จริงไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มีไว้เฝ้าบ้านป้องกันภัยต่างๆในเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโปรแกรม Pet Your Stress Away ซึ่งประเด็นหลักของโปรแกรมนี้มีไว้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับแมวและสุนัขเพื่อบรรเทาความเครียดของคนได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของ Washington University State ชี้ว่าโปรแกรมในลักษณะนี้ให้ประโยชน์สามารถผ่อนความตึงเครียดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ซึ่งเวลาไม่นานเพียงแค่ 10 นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากทีเดียว

image: getty -via- people

กระบวนการวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจนี้มีการทดสอบร่วมกับนักศึกษา 249 คนโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มแรกจะได้สัมผัสกับแมวและสุนัขโดยตรงเป็นเวลา 10 นาที กลุ่มที่สองให้สังเกตุคนที่กำลังทำการสัมผัสกับแมวและสุนัขกันอยู่ กลุ่มที่สามรับชมดูสไลด์โชว์ของสัตว์ตัวเดียกันและกลุ่มที่สี่รอต่อแถวและจะมีคนคอยบอกว่าจะได้เล่นกับสัตว์ในไม่ช้า

หลังจากนั้นทีมวิจัยได้ทำรวบรวมน้ำลายคอร์ติซอลจากผู้เข้าร่วมการทดสอบในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาซึ่งผลปรากฏออกมาว่านักเรียนที่ได้โอกาสปฏิสัมพันธ์สัมผัสโดยตรงกับสัตว์นั้นมีคอร์ติซอล (ฮอร์โมนแห่งความเครียด) ลดน้อยถอยลงอย่างมากซึ่งจากการวิจัยก็ทำให้ทุกคนรู้ถึงวิธีคลายเครียดที่สามารถทำได้ไม่ยากและบ่อยเท่าที่ต้องการ

image: studyfinds

CREDITS: PEOPLE // STUDY FINDS

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This