Regen Village หมู่บ้านในอุดมคติ

ReGen Village ยอดหมู่บ้านสุดคลีนในฝัน!

เราอาจเคยได้เห็นรูปแบบและลักษณะหมู่บ้านต่างๆมาไม่น้อยแต่กับหมู่บ้านในฝันอย่าง Regen Villages ที่ตั้งอยู่ในเมือง Almere ประเทศ Netherlands ดินแดนแห่งกังหันลมนั้นเป็นสิ่งใหม่ซึ่งไม่มีโอกาสได้เห็นมากนัก

IMAGE: EFFEKT

ReGen Villages นั้นไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาๆในรูปแบบที่เราเคยรู้จักแต่มันพิเศษมากเพราผลิตพลังงานและสร้างแหล่งอาหารได้จากภายในหมู่บ้านเลยอีกต่างหากโดยหมู่บ้าน ReGen มีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทจากแดนโคนมเดนมาร์กอย่าง EFFEKT ที่ได้รับการก่อตั้งโดย James Ehrlich เป็นผู้สร้างสรรร่วม

IMAGE: EFFEKT

ในแต่ละหมู่บ้านจะประกอบไปด้วยสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ละเลยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีทางเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เรียกว่า greenhouse ซึ่งเป็นโซนคลีนที่ให้ผู้อาศัยนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรีไซเคิลแล้วมาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อใช้ รับประทานหรือขายต่อ นอกจากนั้นก็จะมีรูปแบบพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานในรูปแบบต่างๆซึ่งมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวนำเพื่อให้เกิดการสร้างและหมุนเวียนแหล่งพลังงานที่เป็นพลวัตต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ

IMAGE: EFFEKT

การจะทำให้หมู่บ้านในอุดมคติอย่าง ReGen มีความสมบูรณ์ลงตัวนั้นต้องอาศัยความรับผิดชอบและจิตสำนึกสาธารณะของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านทุกๆคนเพื่อจะทำให้สภาพบรรยากาศทั้งหมดอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งหากสำเร็จก็จะทำให้เป็นต้นแบบแหล่งอาศัยที่ยอดเยี่ยมที่นอกจากจะรักษาสุขภาพที่ดีแล้วยังได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจะบรรเทาวิกฤติโลกร้อนไปได้บ้าง

IMAGE: EFFEKT

ไฮไลท์ภาพ ReGen Village!

IMAGE: EFFEKT
IMAGE: EFFEKT
IMAGE: EFFEKT
IMAGE: EFFEKT
IMAGE: EFFEKT

Comments
Pin It on Pinterest

Share This