problem-solving

Problem solving techniques! สุดยอดเทคนิคการแก้ปัญหา

Problem Solving Techniques

65 Blogs ขอนำเสนอเทคนิคการแก้ปัญหาที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นต่อไป ไปดูกันครับว่าเทคนิคการแก้ปัญหานั้นจะมีอะไรกันบ้าง

1. กำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน

หลายครั้งที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้กำหนดจุดประสงค์ เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน เมื่อเราไม่มีสิ่งที่เป็นพื้นฐานทางความคิดที่ชัดเจนอยู่ก่อนนั้น ทำให้เมื่อทำสิ่งใดก็อาจเกิดปัญหา ไม่มีพลังผลักดันไปข้างหน้าเพราะไม่แน่ใจกับสิ่งที่ต้องทำ สิ่งสำคัญก็คือหาเป้าหมายในแต่ละขณะ แต่ละปัญหาให้เจอ

2. บันทึกทุกปัญหา

ขอให้จำไว้ว่าไม่มีปัญหาใดที่เกิดขึ้นมาโดดๆและไม่สัมพันธ์กับสิ่งใดๆ ทุกปัญหาล้วนต้องมีความเชือ่มโยงและสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นักแก้ปัญหาที่ดีจะใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจทำให้เกิดปัญหาเสมอและบันทึกพร้อมระบุการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดลงไป วิธีเหล่านั้นจะทำให้เราเข้าใจปัญหาและสามารถจัดการมันได้ดีมากขึ้นด้วย

3. ประเมินโอกาส

นักแก้ปัญหาชั้นยอดจะประเมินความสามารถและโอกาสของความสำเร็จเสียก่อน พวกเขาจะไม่ลงไปในปัญหาทันทีหากแต่ประเมินสิ่งที่เป็นไปได้และโอกาสสำเร็จในแต่ละประเด็นเสียก่อน จงคิดถึงผลกระทบของปัจจัยที่เชื่อมโยงต่อๆกัน เราก็จะได้โอกาสลงมือแก้ปัญหาในเวลาที่ดีที่สุด

4. เติมเต็มช่องว่าง 

การแก้ปัญหาไม่อาจหลีกเลี่ยงการเจรจาที่ดีไปได้และนักแก้ปัญหาชั้นเลิศก็มีความสามารถด้านนี้มากทีเดียว เราควรใช้ความสามารถทางด้านการสื่อสารของเราทั้งหมดในการให้ข้อมูลและรับข้อมูลที่สำคัญให้ได้ทั้งหมด จากนั้นให้ทำการเชื่อมโยงผู้คนให้เข้ากับงานและความสามารถ

problem solving techniques

5. เติมความสร้างสรรค์ลงไป

ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลนั้นทำให้เราหลงไปกับข้อมูลต่างๆจนไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ จงศึกษาสิ่งที่จำเป็นให้ถ่องแท้และลองเติมความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในประเด็นนั้นๆอาจทำให้เกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆที่ตัวเราเองก็ยังคาดไม่ถึง

6. Reverse Engineer

หลายปัญหาไม่สามารถแก้ตรงๆได้ นักแก้ปัญหาจึงต้องใช้วิสัยทัศน์ในการมองย้อนกลับ บางทีการมองจากผลลัพทธ์ก็อาจจะทำให้แก้ปัญหาได้ในอีกมุมหนึ่งซึ่งง่ายและเร็วกว่าก็เป็นได้

7. นึกถึงคนความคิดเปิดกว้าง

การแก้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถทำในรูปแบบเดิมๆได้ ให้เราพยายามนึกถึงคนที่มีความคิดเปิดกว้าง มีวิสัยทัศน์และสามารถให้มุมมองใหม่ๆให้แก่เราได้

8. เก็บ ego ไว้ภายใน

หลายปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้หากยังมี ego อยู่เพราะฉนั้นเราควรเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเพราะเขาอาจให้มุมมองในสิ่งที่เรามองไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจได้ แม้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากความคิดของเราเป็นหลักก็ควรให้เครดิตแก่คนอื่นด้วย จงถ่อมตัวอยู่เสมอ!

problem solving techniques
BusinessInsider

Comments
Pin It on Pinterest

Share This