สมาธิสั้น Microsoft

ผลสำรวจ Microsoft ชี้เทคโนโลยีทำให้คนสมาธิสั้นกว่าปลาทอง!

งานสำรวจของ Microsoft ดังกล่าวได้รับการวิจัยในแคนาดาซึ่งจุดประสงค์คือการทดสอบผลกระทบของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับสมาธิของผู้ใช้โดยใช้โมเดลของ Sohlberg และ Mateer ซึ่งมีอาสาสมัครที่เข้ารับการสำรวจมากกว่า 200 คน

สมาธิสั้น

การสำรวจจะเน้นไปที่การถามและให้เล่นเกมส์ซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบสมาธิของผู้เล่นโดยจะถูกเก็บเป็นสถิติเพื่อนำไปวิเคราะห์อีกทีซึ่งมีสแกน EEG ซึ่งจะตรวจสอบลักษณะและท่าทางของอาสาสมัครในการดูสื่อแต่ละชนิดรวมไปถึงการทำกิจกรรมในแต่ละอย่างว่ามีสมาธิมากน้อยเพียงไรโดยแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ สมาธิมาก สมาธิปานกลางและสมาธิต่ำ

สมาธิสั้น

จากบทสรุปที่ได้นั้นน่าตกใจไม่น้อยเพราะอาสาสมัครมีสมาธิโดยเฉลี่ย 8 วินาที! มนุษย์โลกจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้เพียงแค่ 8 วินาทีเท่านั้นโดยน้อยกว่าปลาทองที่มีสมาธิ 9 วินาที รวมทั้งความจดจ่อของเรายังน้อยกว่าในปี 2000 ที่ 12 วินาที อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อดียู่บ้างเพราะขีดความสามารถในการทำสิ่งต่างๆหลายอย่างนั้นเพิ่มมากขึ้นไป

สมาธิสั้น

นอกจากนั้นยังพบว่าอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนั้นมีปัญหาอย่างมากในการจดจ่อกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่แต่สิ่งที่ได้มาคือความชำนาญในการจัดการข้อมูลซึ่งสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่ต้องการ ในขณะที่ผู้ใช้เทคโนโลยีที่ชอบหรือจำเป็นต้องเปิดหลายหน้าหรือหลายอุปกรณ์ร่วมกันนั้นก็จะส่งผลในการวิเคราะห์ข้อมูลและทำให้สมองทำงานมากอย่างเกิดอาการตื้อและล้าในระยะยาวซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่พบได้ในปัจจุบันนี้

สมาธิสั้น

Comments
Pin It on Pinterest

Share This