Swatch

Swatch เตรียมเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะที่ไม่ต้องชาร์จ!

Swatch เตรียมเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นแรกของค่ายภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งน่าจะมาพร้อมๆกับการเปิดตัว Apple Watch ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้โดยโฆษกของ Swatch ได้กล่าวว่า “บริษัทเตรียมนำเข้านาฬิกาอัจฉริยะซึ่งมีฟังก์ชั่นหลายหลากซึ่งสามารถสื่อสาร การจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟน”

ทั้งนี้ Swatch ยังได้ระบุว่าจุดเด่นของนาฬิกาอัจฉริยะของค่ายนั้นไม่จำเป็นต้องชาร์จซึ่งจะทำให้ดูโดดเด่นเหนือนาฬิกาอัจฉริยะจากค่ายอื่นๆโดยทันที

Swatch

Comments
Pin It on Pinterest

Share This