Scubus S

เปิดโลกทัศน์ใต้น้ำไปกับ Scubus S แว่นตาดำน้ำอัจฉริยะ

Scubus S แว่นตาดำน้ำอัจฉริยะ

จุดเด่นของการดำน้ำคือการได้สัมผัสและรับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราๆแต่สิ่งเหล่านั้นจะเหนือชั้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย Scubus S ซึ่งสามารถขยายมุมมองการรับรู้ใต้นำให้สุดยอดได้อีก

Scubus S

นอกจากนั้นยังมี wristband ที่ให้ข้อมูลสำคัญกับผู้ใช้ ได้แก่ ระดับความลึก/ ทิศทาง/ อุณหภูมิน้ำและสถิติอื่นๆที่น่าสนใจเพราะการดำน้ำต้องใช้ความปลอดภัยในระดับสูงมากซึ่ง Scubus S ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลและทำการวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้

Scubus S
YankoDesign

Comments
Pin It on Pinterest

Share This