sheet camera แผ่นกล้อง

sheet camera แผ่นกล้องสุดเจ๋งติดถ่ายได้ทุกที่!

มีความเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานนักทุกที่จะเป็นฐานรากให้เราในการถ่ายภาพได้เพราะนักวิจัยจาก Computer Vision Lab แห่ง Columbia University นั้นได้ทำการพัฒนา sheet camera ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถติดกับทุกสภาพพื้นผิวได้อย่างไม่มีปัญหาและสามารถถ่ายภาพและวีดีโอจากหลายๆมุมมองในแบบที่การถ่ายภาพทั่วไปไม่สามารถทำได้!

แผ่น sheet cameras สุดยืดหยุ่นดังกล่าวนั้นสามารถติดเอาไว้ที่บริเวณโคมไฟเพื่ออัดวีดีโอ 360 องศา นอกจากนั้นยังสามารถติดไว้นอกตัวรถเพื่อทำการฉายภาพในมุมอับเพื่อเปิดมุมมองให้ผู้ชับขี่รถเพิ่มเติมทัศนวิสัยในการขับรถได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

 

ทั้งนี้ sheet cameras นั้นยังอยู่ในการพัฒนาขั้นแรกซึ่งภาพที่ถ่ายหรืออัดวีดีโอนั้นยังให้คุณภาพที่ไม่ชัดนักซึ่งน่าจะได้รับการปรับแต่งให้ดีขึ้นในเฟสถัดๆไป

IMAGE: Columbia Engineering

FEATURED IMAGE: PetaPixel

Comments
Pin It on Pinterest

Share This