Fitbit ปล่อย SpO2 ฟีเจอร์ตรวจออกซิเจนในเลือดให้หลายรุ่นแล้ว!

Fitbit ปล่อย SpO2 ฟีเจอร์ตรวจออกซิเจนในเลือดให้ใช้งานเต็มๆแล้ว!

Fitbit ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ wearable ที่มีฐานผู้ใช้งานมากมายทีเดียวโดยรุ่นที่ทำเงินให้พวกเค้าอย่างมากเห็นจะเป็นในส่วนของ Fitbit Versa และ Versa 2 ที่ผู้คนชอบเอามากๆในระยะหลัง อย่างไรก็ตามการขาด SpO2 ซึ่งเป็นฟีเจอร์ในการตรวจสอบอ๊อกซิเจนในเลือดไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับผู้ใช้งานอยู่เหมือนกันเพราะสามารถสะท้อนข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ใช้งานได้ดี

credit: thurrott

แม้ Fitbit จะได้ระบุว่ามี SpO2 ให้ใช้งานในนาฬิกาอัจฉริยะรวมไปถึง wearable ของตัวเองแต่ผู้ครอบครองผลิตภัณท์กลับใช้ความสามารถของมันได้แค่ชั่วคราวและไม่อาจที่จะใช้มันอย่างต่อเนื่องได้โดยรุ่น Versa, Ionic and Charge 3 เป็นรุ่นที่ได้ใช้ข้อมูลของ SpO2

ล่าสุด Fitbit ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าผู้ครองผลิตภัณฑ์ Fitbit จะได้ใช้ความสามารถของ SpO2 แบบเต็มๆอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดซึ่งการวัดออกซิเจนในเลือดจะทำให้รู้ว่าอยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจและภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากน้อยเพียงไรโดยเป็นไปได้สูงว่าที่รุ่นท็อปกว่าจะมีโอกาสได้ใช้งานเร็วกว่ารุ่นรองๆลงไปที่จะตามมาในไม่ช้า

credit: business insider

CREDITS: BUSINESS INSIDER // THURROTT

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This