ZenWatch

ปลดล็อคอนาคตไปกับนาฬิกา ZenWatch จาก Asus

Asus ได้ทำการเปิดตัว smartwatch แรกของค่ายนั่นคือ ZenWatch

ZenWatch นาฬิกาอัจฉริยะจาก Asus จะเน้นไปที่การออกแบบที่ปราณีตเป็นอย่างแรกและฟีเจอร์เป็นอันดับรองลงมา ฉนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ตัวเรือนจะทำจากสแตนเลส ในขณะที่หน้าปัดจะทำจากกระจกผิวโค้งและมาพร้อมสายหนัง เป้าหมายของ Asus คือแน้นไปที่แฟนนาฬิกาหรูตัวจริง ไม่ได้เน้นเทคโนโลยีทั้งหมด

ZenWatch

ถึงจะเน้นปรัชญาดังกล่าวแต่ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่อย่างใดโดยจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.3 หรือใหม่กว่านั้น ฟังก์ชั่นการใช้งานหลักๆจะมาอย่างครบครันประกอบไปด้วยการดูสายเรียกเข้า การแจ้งเตือน ข้อความและข้อมูลที่สำคัญอย่างอื่น

นอกจากนั้นจะทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนของ Asus ด้วยแอพ ZenUI กล่าวคือ เราจะได้รับการแจ้งเตือนจากสิ่งที่ต้องทำจากกำหนดการที่เราตั้งขึ้น

ZenWatch

อีกหนึ่งฟีเจอร์อันชาญฉลาดก็คือ Remote Camera ซึ่งจะแสดงมุมกล้องของสมาร์ทโฟนบนหน้าปัด ZenWatch เพื่อให้เราถ่ายตัวเองได้เลย ZenWatch ยังเก็บรายละเอียดภาพรวมได้ดีโดยผู้ช้สามารถปรับแต่งหน้าจอหลักรวมไปถึงแต่งค่าทั่วไปโดยใช้แอพ Manager

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ ZenWatch คือสามารถวัดระดับความสบายใจของเราผ่าน “bio sensor” ซึ่งยังไม่มี smartwatch อื่นๆนำเสนอในด้านนี้

ในขณะที่ความสามารถในการวัดค่าต่างๆก็มาอย่างพร้อมเพรียงประกอบไปด้วย การวัดการก้าวเดิน การเผาผลาญแคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจและระดับการออกกำลังกาย(มาก/น้อย)

แม้จะมี smartwatch ให้เลือกในสตลาดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ด้วยความสามารถโดยทั่วไปที่ไม่ได้ด้อยกว่าเจ้าอื่นและฟีเจอร์พิเศษอย่างการวัดระดับความเครียดก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ZenWatch ถือเป็นหนึ่ง smartwatch ที่คุ้มค่าในการจับจ่ายที่ราคา 8,130 บาท โดยประมาณ

ZenWatch
Mashable

Comments
Pin It on Pinterest

Share This