Steam ปล่อยฟีเจอร์ใหม่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวการใช้งาน!

Steam ปล่อยฟีเจอร์ใหม่เพิ่มความคล่องการค้นหา!

Valve แบรนด์เจ้าของ Steam ฮับห้องการเล่นเกมส์ได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปให้หน้าแรกของสตีมเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเป็นความสามารถในการกรองค่าในระบบการค้นหาบนสตีมรวมไปถึงฟีเจอร์จำเป็นที่ได้รับการเรียกร้องช่วงก่อนหน้านี้ 

credit: tech spot

อัพเดทใหม่ๆนั้นจะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ทดลองของ Steam Labs ที่ทำหน้าที่ในการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อทำให้โลกของสตีมนั้นลื่นไหลมากยิ่งขึ้นโดยจะมาพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดประกอบไปด้วยการกรองเกมส์ที่ตัวเองมีออกไป / การตั้งค่าราคาเกมส์ที่สูงที่สุด / การกรองค่าเกมส์ที่ต้องมีกราฟฟิก VR ออกไปในกรณีที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับโลก VR / การเอาแท็กที่ไม่ต้องการออกไปเพื่อให้เจอผลที่ต้องการจริงๆ / การปิดใช้งาน Infinity Scroll การแสดงผลลัพธ์แบบอัตโนมัติเมื่อเลื่อนถึงบริเวณด้านล่างของหน้าจอ

แม้ทั้งหมดจะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่ทำงานด้วยรูปแบบใหม่จากของเดิมที่มีแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสตีมแน่ๆเพราะทำให้เข้าถึงสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ฉับไวและตรงความต้องการมากขึ้น

credit: memeburn

CREDITS: MEMEBURN // TECH SPOT

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This