Smart Reply ฟีเจอร์ตอบอัจฉริยะจ่อพัฒนาขึ้นเต็มๆใน Android P

Smart Reply ฟีเจอร์ตอบอัจฉริยะจะเทพยิ่งกว่าเดิมใน Android P!

การแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนของเรานั้นมีความฉลาดล้ำโลกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะมีความแม่นยำแล้วก็ยังมีเทคนิคที่ดีที่แพรวพราวมากยิ่งขึ้นและในอีกไม่ช้าการทำงานของระบบแจ้งเตือนก็จะก้าวขึ้นไปอีกระดับผ่าน Android P แอนดรอยด์เวอร์ชั่นต่อไปที่จะมาซึ่งนอกจากความยอดเยี่ยมของการแจ้งเตือนต่างๆแล้วระบบการตอบกลับอย่าง Smart Reply ก็จะมีให้ใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วถึงขึ้นใน Android P ด้วยเช่นกัน

การตอบกลับอัจฉริยะอย่าง Smart Reply นั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจและสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานค่อนข้างมากในเวลาที่ไม่สะดวกจะตอบประโยคอะไรยาวๆในการสนทนารูปแบบต่างๆโดยฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นได้รับการสรรค์สร้างโดย Area 120 อีกหนึ่งภาคส่วนนักพัฒนาของ Google ซึ่งจุดประสงค์หลักของมันคือช่วยผู้ใช้งานตอบข้อความกลับไปยังผู้สนทนาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

image: wccftech

อย่างไรก็ตามในตอนนี้ Smart Reply ยังไม่ได้แทรกตัวเองมาในการทำงานหลักๆบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์หรือแอพพลิเคชั่นแชททุกอย่างและออกโรงแค่ในแอพของตัวเองเป็นหลักอย่าง Gmail – Hangouts เป็นต้นแต่สิ่งนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเค้าเตรียมสอดแทรก Smart Reply ให้ทำงานอย่างกว้างขวางมากขึ้นท่ามกลาง Android P ซึ่งจะได้เปิดตัวในอนาคตข้างหน้าต่อไป

การพัฒนาล่าสุดของ Smart Reply ใน Android P นั้นไปไกลมากกว่าการเลือกประโยคในการเลือกต่อแล้วโดยจะมาพร้อมทางเลือกใหม่ๆอย่างการแจ้งเตือนซ้ำในเวลาข้างหน้า การส่งต่อไปอีกที่นึงซึ่งนั่นเป็นการเพิ่มทางเลือกหลากหลาย สร้างอิสระให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นว่าจะตอบโต้บทสนทนาทันทีเลยหรือเลื่อนไปก่อนด้วยบริบทไหนและเป็นการเติมเสริมให้ Smart Reply ออกมาสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่

image: wccftech

CREDITS: WCCFTECH / /  9TO5GOOGLE

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This