Search Chips ฟีเจอร์ที่จะช่วยการหาเมลเฉพาะบน Gmail ง่ายขึ้น!

Search Chips ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้หาเมลเฉพาะบน Gmail ง่ายขึ้น!

ปัญหาหนึ่งที่เป็นหลักในการใช้ Gmail เลยคือการค้นหาเมลที่ยังมีลักษณะกว้างและไม่กำหนดให้ละเอียดได้ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Google กำลังจะเพิ่มความสามารถให้เสิร์ชเมลได้อย่างเจาะจงมากขึ้นใน Gmail แล้วโดยตัวฟีเจอร์จะใช้ชื่อว่า search chips

แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของ Search chip จะเข้ามาเพื่อตีกรอบผลการค้นหาให้แคบลงซึ่งหลังจากเรากำหนดเมลของคนที่ต้องการหาแล้วจะมี Search chip ปรากฏที่ด้านบนและก็คลิกเพื่อเข้าไปกำหนดเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงขึ้นได้

Image result for gmail search chips

credit: the tech hacker

ถือเป็นเรื่องเยี่ยมที่ Gmail เตรียมปล่อยความสามารถในการค้นหาเมลที่เฉพาะเจาะจงกว่าเพื่อที่จะเข้าถึงเมลที่ต้องการได้อย่างฉับไวมากขึ้นโดย Search chip จะออกโรงในผู้ใช้งานแบบ G Suite เร็วๆนี้ก่อนจะปล่อยให้ผู้ใช้ Gmail แบบทั่วไปในอีกไม่นานนัก

credit: pc mag

CREDITS: PC MAG / / THE TECH HACKER

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This