Google Translate ใกล้ยกระดับการแปลด้วยการขยายความเป็นจริง!

Google Translate จะยกระดับการแปลด้วยการขยายความเป็นจริง!

ฟีเจอร์การแปลผ่านกล้องของ Google Translation นั้นถือว่าเป็นฟีเจอร์ในฝันที่ดูเกินจริงไม่น้อยเลยช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นจริงไปเป็นที่เรียบร้อยในช่วงไม่นานนี้และล่าสุดก็ได้เพิ่มความสามารถใหม่ที่ทำให้สะดวกขึ้นอย่างการตรวจสอบการแปลภาษาผ่านกล้องสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ

ในช่วงที่ผ่านมานั้นผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องตามขั้นที่เป็นลำดับซึ่งเริ่มด้วยการเลือกภาษา >> ถ่ายภาพ >> ไฮไลท์ตัวหนังสือที่ต้องการให้แปล ด้วยขั้นตอนทั้งหมดดังกล่าวนั้นทำให้เราไม่อาจใช้งานมันได้สะดวกและรวดเร็วเท่าไหร่นัก

โชคดีที่ Google จ่อปล่อยอัพเดทที่เข้ามาทำให้การแปลภาษาผ่านลำกล้องสมาร์ทโฟนนั้นเร็วยิ่งขึ้นโดยเมื่อเราใช้กล้องจับภาพเอกสาร ตัวระบบจะทำการบอกภาษาของตัวเอกสารได้ในทันทีและระบุต่อว่าจะแปลเป็นภาษาอะไรได้อีกทอด  นอกจากนั้นยังมีอีกฟีเจอร์ที่มาพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนภาษาเดิมเป็นภาษาที่เราต้องการทั้งหน้าด้วยฟีเจอร์ขยายความเป็นจริง

จากความสามารถใหม่ที่กำลังเข้ามาจะทำให้ Translate เป็นเครื่องมือคุณภาพในการทำความเข้าใจเอกสารต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

Comments
Pin It on Pinterest

Share This