Google Search จ่อให้เลือกชมเวลาสำคัญใน Youtube!

Google Search จ่อให้เลือกชมเวลาสำคัญใน Youtube!

ความเก่งอีกอย่างของ Google ที่เราไม่อาจปฏิเสธคือการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งต่างๆอย่างรวดเร็วที่สุดซึ่ง Google ถ่ายทอดความสามารถนี้เข้าไปใน Google Search อีกครั้งหนึ่งด้วยการหาช่วงเวลาสำคัญที่เป็นไฮไลท์เฉพาะภายในวีดีโอตามต้องการได้อย่างรวดเร็วแล้ว

ด้วยจำนวนคอนเท้นท์ที่เข้ามามากมายตลอดเวลาลูกเล่นที่กำลังจะออกโรงนี้ของ Search จะทำให้การเข้าถึงเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญที่แต่ละคนต้องการดูเป็นจริงขึ้นมาได้และมันจะประหยัดเวลาไม่จำเป็นต้องรับชมส่วนที่ไม่ต้องการอีกต่อไป

image: search engine land

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนี้ Google ยังไม่ได้ให้เราค้นหาคำในวีดีโอต่างๆแต่จะทำการแบ่งเฟสพร้อมระบุว่าช่วงเวลาไหนแสดงเนื้อหาในประเด็นไหน

แน่นอนว่าวีดีโอที่จะได้รับการแบ่งระบุช่วงเวลาพร้อมเนื้อหานั้นจะเป็นวีดีโอของ Youtube ซึ่งผู้สร้างให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการอธิบายในตัววีดีโอซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อทั้งคนทำวีดีโอทางด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้ชมที่สามารถเลือกชมเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วมากขึ้น

image: the verge

CREDITS: ENGADGET // SEARCH ENGINE LAND // THE VERGE

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This