Google Search จ่อนำเข้า Learn To Pronounce ช่วยออกเสียง!

Google Search จ่อนำเข้า Learn To Pronounce ช่วยออกเสียง!

มีประโยชน์ใช้งานในโลกความเป็นจริงเรื่อยๆสำหรับ Google Search ไล่ตั้งแต่การหาข้อมูลที่ต้องการไล่ไปยันชอปปิ้งหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ล่าสุด Search ใกล้ที่จะเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาอีกหนึ่งอย่างคือฟีเจอร์การเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำต่างๆอย่าง Learn to Pronounce

ฟีเจอร์การออกเสียงดังกล่าวที่กำลังมาใน Search นั้นจะเข้ามาช่วยเราเพิ่มความแม่นยำในการออกเสียงคำต่างๆทั้งสำเนียงแบบอังกฤษและอเมริกันโดยเรายังสามารถกำหนดความช้าเร็วตามความต้องการในแต่ละคนได้ด้วย

image: android police -via- mobile syrup

การแสดงรูปแบบการอ่านออกเสียงนั้นค่อนข้างชัดเจนโดยจะแบ่งแต่ละพยางค์ออกมาโดยมีรูปไมค์อยู่ด้านหลังคำเพื่อเช็คว่าจริงๆแล้วอ่านอย่างไรซึ่งถ้าฟีเจอร์นี้แลนดิ้งแล้วจะมีกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมคำว่า “Learn To Pronounce” อยู่ด้านล่างคำที่เราค้นหาและเราสามารถดูต่อจากตรงนั้นได้ทันที

image: android police -via- mobile syrup

CREDITS: ANDROID POLICE // MOBILE SYRUP

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This