Google My Business ใกล้เพิ่มฟีเจอร์สร้าง url แบบสั้นๆ!

Google My Business ใกล้เพิ่มฟีเจอร์กำหนด url แบบสั้นๆ!

Google My Business ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทธุรกิจที่ตัวเองมีได้อย่างกว้างขวางผ่าน Google Search รวมไปถึง Google Maps ซึ่งล่าสุดมันกำลังเพิ่มฟีเจอร์ที่คนต้องการมากที่สุดอย่างการกำหนด URL สั้นๆใน My Business แล้ว

ทั้งนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นการเทสแต่มันจะได้ออกโรงอย่างเป็นทางการในอนาคตแน่นอนซึ่งหนึ่งในเบาะแสสำคัญคือการมีบทความของมันใน HELP แล้ว 

image: seroundtable

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเพจ My Business ของตัวเองโดยตรงผ่าน  g.page/ [ชื่อเพจ]” นอกเหนือจากหน้าเพจหลักแล้วอีกหนึ่งเพจที่มีความสำคัญอย่างรีวิวก็เข้าถึงได้ผ่าน URL เฉพาะอย่าง g.page/ ชื่อเพจ /review/” ซึ่งหน้านี้มีไว้ให้สำหรับลูกค้ารีวิวมอบเรทติังให้กับเรานั้นเองซึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ของ My Business นี้น่าจะมาในอีกไม่นานแล้ว

image: searchengineland

CREDITS: SEARCH ENGINE JOURNAL // SEROUNDTABLE

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This