Google My Business ตั้งค่าปิดแบบชั่วคราวได้แล้ว!

Google My Business ให้ตั้งค่าปิดกิจการแบบชั่วคราวได้แล้ว!

Google My Business เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือโปรโมทแบรนด์หรือธุรกิจที่สำคัญและจำเป็นมากทีเดียว เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับช่วงรับมือโรคระบาด covid-19 ก็ได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้จัดการแบรนด์สามารถปรับการตั้งค่าธุรกิจว่า “ปิดชั่วคราว” ได้แล้ว

credit: boxoffice pro

ทั้งนี้การเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวจะส่งผลใน Google Maps และ Google Search ที่อิงข้อมูลจาก My Business กันอยู่แล้วโดยผู้ใช้สามารถตั้งค่ารูปแบบดังกล่าวด้วยการกดเข้าไปใน “Close this business on Google” ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ตัวเลือกย่อยๆได้แก่ 1. Mark as temporarily closed – ตั้งค่าว่าปิดแบบชั่วคราว 2. Mark as permanently closed – ตั้งค่าว่าปิดแบบถาวร 3.Remove Listing – การลบตัวธุรกิจออกไป

การตั้งค่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะทำให้ผู้จัดการบัญชีธุรกิจต่างๆมีความคล่องตัวมากขึ้นและไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปตั้งค่าปิดหรืออัพเดทเวลาทำการเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้

credit: semrush

CREDITS: SEMRUSH // BOXOFFICE PRO

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This