ฟีเจอร์ GOOGLE MAPS

Google Maps จ่อปล่อยฟีเจอร์นำทางผ่านชื่อสถานที่ดัง!

มีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆสำหรับ Google Map โดยฟีเจอร์ต่อไปที่น่าจะได้รับการนำเข้ามาคือการบอกเส้นทางที่อ้างอิงจากชื่่อสถานที่ต่างๆโดยจะเป็นการระบุสถานที่ยอดนิยมก่อนเป็นอันดับแรก

ฟีเจอร์ดังกล่าวน่าจะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน Google Map มากทีเดียวเพราะผู้ใช้งานสามารถสังเกตุเห็นห้างหรือสถานที่ชื่่อดังต่างๆในสถานการณ์จริงได้ทันทีแม้ว่าจะต้องขับผ่านไปยังสถานที่ๆไม่คุ้นตาคุ้นเคยก็น่าจะทำให้หาทางไปต่อได้อย่างราบรื่นที่สุ

image: Justin Sullivan—Getty Images

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีการเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าไปใน Google Map ซึ่งหากผู้ใช้งานสังเกตุเห็นว่ามีชื่อท้องถนน หลืบซอยต่างๆแยกย่อยเข้าไปเพื่่อให้สังเกตุเห็นความแตกต่างในแต่ละซอยได้ดียิ่งขึ้นและในเฟสต่อไปในอนาคตน่าจะมีการระบุชื่่อตึก ชื่่อสิ่งก่อสร้างต่างๆแบบชัดๆไปว่าเป็นที่ไหนและนำตรงนั้นมาทำงานในการบอกทิศทางการขับกันต่อไป

หากฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดตัวมีให้ใช้งานใน Google Map ที่ประเทศไทย เราก็จะได้ยินประโยคว่าเลี้ยวซ้ายก่อน Starbucks หรื่อ เลี้ยวขวาหลัง Mcdonalds บ่อยมากยิ่งขึ้นเป็นแน่

image: pinterest uk

CREDITS: ENGADGET

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This