Google Maps จ่อปล่อยโปรโมทช่วยธุรกิจเฉพาะที่ช่วงปลายปี!

Google Maps จ่อปล่อยโปรโมทช่วยธุรกิจเฉพาะที่ช่วงปลายปี!

ในช่วงหลังๆมานี้ Google Maps มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการโปรโมทแบรนด์มากยิ่งขึ้นและอัพเดทล่าสุดก็ตอกย้ำเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีเมื่อเตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหล่าธุรกิจเล็กๆในช่วงปลายปีนี้ได้

ถือว่าเข้าจังหวะมากทีเดียวกับฟีเจอร์อนาคตที่กำลังมาในช่วงปลายปีโดย Google ชี้ว่าปีที่แล้วนั้นการค้นหาแบรนด์ท้องถิ่นนั้นแตะสถิติช่วงปลายปีจึงทำให้ Google คลอดฟีเจอร์ดังกล่าวใน Maps ซึ่งด้วย Local Campaigns นี้เองจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประเภทร้านอาหาร ร้านขายส่งและดีลเลอร์ยานยนต์นั้

credit: search engine land

ความสามารถพิเศษของฟีเจอร์ใหม่นี้คือจะโชว์ตัวเองออกมาในตอนที่ผู้ใช้ผ่านไปในบริเวณนั้นและสามารถที่จะเพิ่มร้านของแบรนด์นั้นเข้ามาเป็นเส้นทางที่จะไปได้โดยมันทำงานร่วมกับ Shopping Campaigns ในการโปรโมทการขายของผ่านการออนไลน์ได้อีกด้วยซึ่งฟีเจอร์นี้จะมาทันช่วงปลายปีนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าทำของบรรดาธุรกิจเล็กๆทั้งหมด

credits: wccftech

CREDITS: SEARCH ENGINE LAND // WCCFTECH

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This