GOOGLE MAPS การจราจร จุดหมายปลายทาง

Google Maps ใกล้เพิ่มฟีเจอร์แสดงสภาพจราจรของจุดหมาย!

Google Maps แอพพลิเคชั่นแผนที่ชื่อก้องเตรียมปล่อยฟีเจอร์เก๋ๆและมีประโยชน์ใหม่ๆที่สามารถระบุได้ว่าสภาพจราจรในระหว่างการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างซึ่งฟีเจอร์นี้ดังกล่าวจะสามารถช่วยเราตัดสินใจได้ว่าควรไปต่อหรือออกนอกไปยังเส้นทางอีกแบบนึงหรือไม่

IMAGE: TECH BLOOK

การเข้าใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวทำได้ด้วยการเลือกจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป จากนั้นให้ทำการเลือก “Route Info” บริเวณด้านล่างของหน้าจอ จากนั้น Google Maps. จะทำการปรีวิวเส้นทางที่เราต้องการรวมทั้งโชว์กราฟแสดงสภาพการจราจรต่ออีกทีนึง

IMAGE: TECH BLOOK

ฟีเจอร์ดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ไม่น้อยเพราะจะเช้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนการเดินทางให้กับเราได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งต่อไปนี้การเดินทางแต่ละครั้งก็จะกำหนดระยะเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นเอง อย่างไรก็ตามแฟนๆ Google Maps. คงต้องรออีกแปปถึงจะเปิดตัวในระบบ Android และ iOS ต่อในอนาคต

IMAGE: ENTREPRENEUR

Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This