เราจะใช้ Google Search / Maps / Assistant สั่งอาหารได้แล้วนะ!

เราจะสั่งอาหารใน Google Maps / Assistant ได้ในไม่ช้า!

การสั่งอาหารต่างๆจะมีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเพราะ Google ได้ทำให้ Search / Google Maps / Google Assistant รองรับการสั่งอาหารของเราผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว

ความสามารถนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะ Google ใช้ความเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเจ้าที่เป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อที่จะสั่งอาหารตรงๆผ่าน Search / Maps / Assistant ได้ทันที

ในส่วนของ Search กับ Maps นั้นเราสามารถสั่งอาหารผ่านปุ่ม Order Online ซึ่งจะปรากฏขึ้นเฉพาะกับร้านที่รองรับการสั่งอาหาร เราสามารถเลือกได้เองว่าจะไปรับหรือให้มาส่งโดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถทำผ่าน Search และ Maps ได้ทันที

image: pocket now

สำหรับการสั่งอาหารผ่าน Assistant นั้นมีการทำงานเหมือนกันทั้งใน iOS และ Android โดยให้เริ่มต้นที่การเข้าสู่ Assistant เพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการสั่งอาหารตามลำดับ

อย่างไรก็ตามฟีเจอร์สั่งอาหารยังรองรับแค่ในเมืองนอกในตอนนี้ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆกว่าเราจะได้มีโอกาสให้ใช้งานในเมืองไทยบ้าง

image: pocket now

CREDITS: POCKET NOW // ENGADGET

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This