Google พัฒนา Nowcasts การพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง!

Google พัฒนา Nowcasts การพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง!

หนึ่งในเรื่องที่ยากต่อการคาดการณ์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเพราะความจับทางยากของมันนั่นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้เทคโนโลยีนั่นครบเครื่องมากขึ้นซึ่งล่าสุดนั้น Google ได้ทำการพัฒนาระบบที่สามารถคาดการณ์ความเป็นไปของสภาพอากาศได้อย่างถูกเผ็งมากขึ้นโดยมีชื่อว่า Nowcasts

credit: google ai blog

ต้องบอกว่าความสามารถของ Nowcasting นั้นทำงานได้อย่างสูงส่งและเข้าใกล้ความเป็นจริงมากกว่าเก่าเพราะมันคาดการณ์ภาวะอากาศที่ใกล้ตัวมากในระยะครึ่งชั่วโมงไปจนถึงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งตัวข้อมูลที่ให้ออกมาจะมีความแม่นยำสูงเพราะ Google ใช้เทคนิคขั้นสูงอย่างเทคนิคการเรียนรู้แบบลึก และการจำลองบนเครือข่ายประสาทของสมองมนุษย์ ทั้งหมดทำให้การคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ๆเล็กมากๆในระยะเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

นอกเหนือไปจากความสามารถในการคาดการณ์สภาพอากาศได้ในระยะเวลาอันใกล้ด้วยความแม่นยำแล้วมันจะทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคต่างๆประกอบกันซึ่งยิ่งรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่จะเจอได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับแผนให้เข้ากับอากาศในเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องเที่ยว

credit: NOAA/NWS/NSSL -via- new atlas

CREDITS: NEW ATLAS // GOOGLE AI BLOG

 

Comments
Pin It on Pinterest

Share This