GMAIL GOOGLE AMP ฟีเจอร์

Google AMP ฟีเจอร์แสดงมัลติมีเดียพร้อมมาใน Gmail ด้วย!

หลังจากที่พึ่งเพิ่มฟีเจอร์ AMP แสดงสื่อมัลติมีเดียแบบเต็มๆเข้สไปใน Google Search ในตอนนี้ Google ก็มีแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์แสดงมัลติมีเดียที่สมบูรณ์มากขึ้นใน Gmail ด้วยแล้วเช่นกันเพื่อเป็นการทำให้เทคโนโลยีเว็บของพวกเค้ามีความต่อเนื่องเป็นไปในทิศเดียวกันนั่นเอง

image: tech crunch

การเพิ่ม AMP เข้ามาใน Gmail ก็น่าจะทำให้ผู้ใช้งานต่างๆที่ใช้จีเมลเป็นประจำใช้ประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลมัลติมีเดียแบบจัดเต็มให้เห็นผ่าน Gmail ไปได้เลยทันที นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังสามารถเข้าสู่ลิ้งค์ต่างๆทีมีอยุ่ในเมลได้อย่างไร้ข้อจำกัดมากยิ่งขึ้นซึ่งพาร์ทเนอร์ของ Google ในตอนนี้จะประกอบไปด้วย Pinterest / Booking.com / Doodle ในเบื้องต้นก่อนจะตามมาอีกในอนาคตอันใกล้

นอกเหนือไปจาก Google Search และ Gmail ที่จะมาพร้อมกับเว็บเทคโนโลยี AMP แล้ว ส่วนข่าวของ Google อย่าง News ก็จะสอดแทรกนำเอาฟีเจอร์แสดงมัลติมีเดียแบบเต็มที่เข้ามาด้วยเช่นกัน

image: google plus

CREDIT: LIVE MINT

 


Also published on Medium.

Comments
Pin It on Pinterest

Share This